BTG verbindt organisaties in hun gemeenschappelijke belangen op het gebied van ICT en Telecommunicatie door middel van een structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden. BTG signaleert trends en vertaalt deze naar relevante content en activiteiten. BTG bundelt de vraag van al haar leden en biedt op basis daarvan diensten, waardoor leden toegang krijgen tot schaalvoordelen.

BTG biedt een gemeenschap waar zo’n 200 grootbedrijven, overheden, steden, belanghebbenden, exploitanten en aanbieders van oplossingen kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. BTG heeft de ambitie om steden en industrieën te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe, slimme oplossingen en om het ecosysteem van samenwerkingsverbanden te stimuleren. BTG-leden kunnen deelnemen aan expertgroepen over specifieke onderwerpen, waar ze dieper op het onderwerp kunnen ingaan en best practices kunnen uitwisselen. Daarnaast organiseert BTG bedrijfsevenementen en rondleidingen op bedrijfslocaties waarbij netwerken een grote rol speelt. Bezoek voor een actueel overzicht van onze activiteiten onze website www.btg.org.