Do IoT Fieldlab wordt verder ontwikkeld met behulp van een financiële bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onze ambitie is om het belangrijkste innovatiecentrum op het gebied van IoT te worden. De samenwerkende partners hebben als doel de economie te stimuleren door middel van een gerichte innovatie-impuls, in de vorm van een regionaal kennis- en innovatiecentrum.

In het kader van dit project bouwen wij onze ICT-infrastructuur volledig op basis van 5G-technologie, die bovendien operatoronafhankelijk is. Er worden twee testlocaties ingericht, waar deze ultramoderne experimentele communicatie-infrastructuur kan worden gebruikt; bij The Green Village op de TU Delft Campus en in Unmanned Valley in Katwijk. Beide testlocaties zijn regelluw, waardoor het mogelijk is om snel innovaties te ontwikkelen op het gebied van 5G en IoT. Bovendien wordt een mobiele testopstelling gebouwd die kan worden gebruikt voor onderzoek op iedere locatie. Een ander belangrijk onderdeel van het Do IoT Fieldlab is een dataplatform waarop onderzoekers de gegenereerde sensorgegevens in de verschillende testopstellingen en projecten veilig kunnen verzamelen en delen.

In het kader van het EFRO-project worden zes proefprojecten met betrokken MKB-bedrijven en andere organisaties uitgevoerd om innovaties op het gebied van IoT te stimuleren met betrekking tot de thema’s mobiliteit, logistiek, slimme productie, veiligheid, gezondheid en slimme steden. In de uitvoeringsfase van dit driejarige project ondersteunt het Do IoT Fieldlab verschillende MKB-projecten, waardoor naar verwachting talrijke nieuwe IoT-producten en -diensten de markt zullen bereiken. Daarnaast staan er verscheidene evenementen en workshops op de agenda om kennis te delen met partners en geïnteresseerden en het netwerk uit te breiden. De projecten en activiteiten die voor de komende jaren gepland staan, geven een impuls aan de werkgelegenheid en het bedrijfsleven in de vorm van nieuwe startups en scaleups. Zo blijven we onze kennis, expertise en netwerk uitbreiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lenneke de Voogd (h.devoogd-claessen@tudelft.nl)

Partners: TU Delft, TNO, MCS, SURF, BTG, The Green Village, Unmanned Valley, RoboHouse, Mobility Innovation Centre Delft

Ondersteund door: EU, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, Gemeente Katwijk, MRDH, Holland Rijnland, T-Mobile

Status: lopend