Over het Do IoT Fieldlab

Grensverleggend Internet of Things voor een betere samenleving.

Er wordt baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van Internet of Thing (IoT). Daar bovenop is er een grote marktpotentie voor nieuwe producten die inspelen op de kansen van de nieuwste generatie communicatietechnologie (momenteel 5G). Door fundamenteel onderzoek te koppelen aan mogelijke toepassingen in een realistische omgeving, kunnen deze innovaties sneller de samenleving bereiken.

Do IoT Fieldlab versnelt IoT innovaties door het faciliteren van onderzoek, door de juiste partijen bij elkaar te brengen voor innovatievragen, en door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Hierin initiëren en stimuleren wij een intensieve samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Daarmee ondersteunt het Fieldlab de maatschappelijke ambities voor een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving en draagt het bij aan economische groei in Nederland.

De plek voor innovatie

Het Do IoT Fieldlab is een open platform gericht op het stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie in het Internet of Things. Het fieldlab biedt de faciliteiten, expertise en een relevant netwerk voor onderzoekers, grote en kleine bedrijven, start-ups en studenten waarmee ze op basis van de nieuwste draadloze communicatietechnologie (waaronder 5G) in een real-life omgeving IoT-toepassingen kunnen ontwikkelen en testen. In dit alles werken we nauw samen met onderzoekers van de TU Delft en TNO, andere experts, ondernemers en beleidsmakers in de publieke en private sector.

One-stop shop

Do IoT Fieldlab fungeert als hét loket waar bedrijven, gemeenten en andere publieke of private organisaties terecht kunnen met vragen over onderzoek en innovatie in mobiele communicatie technologie en IoT.

Netwerk

Do IoT Fieldlab maakt onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van kennis, ervaring en contacten en heeft daarnaast de expertise in huis om te adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen en opschalen van innovaties. Het Fieldlab is daarom uitstekend toegerust om bedrijven te helpen de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van hun IoT product of dienst.

Testfaciliteiten

Do IoT Fieldlab biedt bedrijven de kans om hun IoT-innovaties in een gecontroleerde omgeving te testen met state-of-the-art fysieke en digitale infrastructuur voor IoT-onderzoek en innovatie. Er zijn momenteel vier testlocaties: één op The Green Village en één bij RoboHouse, beide op de TU Delft Campus, een derde bij Tomatoworld in de kas, en de laatste op Unmanned Valley (voormalig Marinevliegkamp Valkenburg). Daarnaast heeft Do IoT Fieldlab een mobiele testopstelling voor gebruik op externe locaties.

Hét innovatiecentrum op gebied van IoT

Onze ambitie is om hét innovatie centrum worden op het gebied van IoT. Samen met de betrokken partners hebben we de doelstelling om de economie stimuleren door middel van een gerichte innovatie impuls, in de vorm van een regionaal kennis- en innovatiecentrum. De ontwikkeling en deling van kennis staan voorop, evenals de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheid en gebruikers.

Het Team

Lenneke de Voogd

Programme manager

Fernando Kuipers

Scientific Director

Fabian van Prooijen

Project Manager

Nadia Haïfi

Marketing & Communication

Michel van den Burg

Marketing & Communication

Innovatie ecosystem

Do IoT Fieldlab is een initiatief van de TU Delft, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de regio Holland-Rijnland, de gemeenten Delft en Katwijk en de provincie Zuid-Holland.

We maken deel uit van de TU Delft Campus, een co-creatie gemeenschap gedreven door kennisdeling en maatschappelijke impact, en worden ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en vele andere partners.

Lees meer over onze partners