BTG verbindt organisaties in hun gemeenschappelijke belangen op het gebied van ICT en Telecommunicatie door middel van een structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden. BTG heeft de ambitie om steden en industrieën te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe, slimme oplossingen en om het ecosysteem van samenwerkingsverbanden te stimuleren.

De oranisatie signaleert trends en vertaalt deze naar relevante content en activiteiten. De BTG gemeenschap bestaat uit zo’n 200 grootbedrijven, overheden, steden, belanghebbenden, exploitanten en aanbieders van oplossingen die kennis en ervaringen uitwisselen.  BTG-leden krijgen toegang tot expertgroepen en schaalvoordelen. Daarnaast organiseert BTG bedrijfsevenementen en rondleidingen op bedrijfslocaties, waarbij netwerken een grote rol speelt.

Voor meer informatie: www.btg.org.