Aaron Ding over praktijkonderzoek, de studenten van TU Delft en het Do IoT Fieldlab

In een eerder artikel heeft Aaron Ding de huidige verschuiving naar het edge computing-paradigma toegelicht. Hij legde uit hoe “we geneigd zijn te denken dat de meeste problemen zich door techniek op laten lossen”, maar sommige problemen zijn zo hardnekkig, dat het onmogelijk is ze op te lossen met louter technische maatregelen”. Ding dringt er daarom op aan om IoT-innovaties samen aan te vliegen in discipline- en sectoroverstijgende samenwerkingen.

Kunt u een bepaald probleem of een zekere uitdaging noemen waarbij dit mogelijk tot een doorbraak kan leiden?

“Het toepassen van edge-computing op onze weginfrastructuur om bijvoorbeeld slimme auto’s en diensten te ondersteunen brengt uitdagingen met zich mee voor meerdere disciplines en belanghebbenden. Gaat die edge-computing plaatsvinden in de auto zelf, op lantaarnpalen, of op de 5G-stations die in de toekomst hun intrede gaan doen? Hoe moeten we de auto’s (autofabrikanten), de lantaarnpalen (wegbeheerders) en de relevante telecominfrastructuur opnieuw ontwerpen om edge-computing mogelijk te maken? Vanuit sociaal-technisch en economisch oogpunt: wie gaat de hardware en software implementeren? Wie draait op voor de onderhoudskosten voor de exploitatie van deze gedistribueerde, op edge-gebaseerde infrastructuur? Gaat deze innovatie de bestaande architectuur complexer maken? Is er überhaupt een levensvatbaar bedrijfsmodel te bedenken voor edge-gebaseerde diensten? Al deze praktische uitdagingen vereisen grondig multidisciplinair onderzoek voordat edge-computing een realiteit wordt.

Daarom vind ik het Do IoT Fieldlab zo leuk. Het brengt veel mensen met verschillende achtergronden samen. Vroeger was het lastig om met mensen uit zulke uiteenlopende vakgebieden samen te werken, maar nu is het eindelijk mogelijk dankzij het fieldlab. Do IoT Fieldlab speelt een belangrijke verbindende rol en maakt het mogelijk om onderzoek meer impact te geven omdat wetenschappelijk onderzoek nu sneller kan worden overgedragen aan de industrie en de publieke sector”.

U werkt veel samen met studenten, waarom voelen zij zich aangetrokken tot dit soort onderzoek?

“Je kunt ervan uitgaan dat de gemiddelde student aan de TU Delft nogal gedreven is, zeker op het gebied van IoT en edge-computing. De mogelijkheden en kansen liggen voor het oprapen en studenten zijn zich daar al te zeer van bewust. Ze zien duidelijk dat er voordelen te behalen zijn in het leren van nieuwe vaardigheden die ze na hun studie in de publieke en particuliere sector goed kunnen gebruiken. We zijn heel praktisch georiënteerd, wat mensen misschien niet verwachten van academisch onderzoek. We tekenen geen formules op whiteboards. We voeren praktijkonderzoek uit. Studenten waarderen dat, en zeker Delftse studenten, die ervan houden om hun handen uit de mouwen te steken.

Daarnaast gaan veel van mijn studenten voor hun afstudeerproject in het bedrijfsleven werken, bijv. in de industrie of consultancy. Deze bedrijven leren veel van het onderzoek dat we hier op de universiteit doen, maar het is ook een uitgelezen kans voor de studenten omdat zij van beide werelden kunnen profiteren. Aan de universiteit komen studenten in contact met de wereld van onderzoek en leren ze direct nieuwe vaardigheden die ze in het bedrijfsleven kunnen toepassen en koppelen aan praktische business cases. Daarom vind ik het onderzoek dat we hier aan de TU Delft en in het Do IoT Fieldlab doen zo goed: we hebben goed contact en leren van elkaar.”

U heeft het over praktijkonderzoek, kunt u een voorbeeld geven?

“Het Do IoT Fieldlab heeft gezorgd voor een computer waarmee ik een prototype kon produceren van het edge-computing platform dat we momenteel ontwikkelen. Met dat platform kunnen IoT-apparaten detecteren wanneer er iets gebeurt en zo een taak starten. De edge-computer verwerkt de opgevangen informatie direct en kan daarna kunstmatige intelligentie-algoritmen toepassen om te bepalen of er sprake is van een urgente situatie. Zo ja, dan worden de gegevens dichtbij de sensoren verwerkt. Een van mijn masterstudenten heeft onlangs een raamwerk ontwikkeld en onze studie gepresenteerd op een ACM-conferentie van topniveau.”


Edge-computer

 


Procesoverzicht

Aaron Ding en zijn team zijn betrokken bij het Delft on Internet of Things (Do IoT) Fieldlab. We bieden een open platform gericht op de ontwikkeling en het gebruik van het Internet of Things en 5G. Onderzoekers, bedrijven, overheden en studenten kunnen in samenwerking met het Fieldlab IoT-toepassingen ontwikkelen en testen op basis van de nieuwste draadloze communicatietechnologie. Samen versnellen we innovatie in mobiliteit, industrie, logistiek, agro, gezondheid en veiligheid. Volg ons online op LinkedIn!