Het nieuwe fieldlab Do IoT (Delft on Internet of Things) krijgt de komende maanden verder vorm. Dankzij een financiële bijdrage van het programma Kansen voor West, dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), kan worden gestart met de aanleg van de benodigde technische infrastructuur.

Er komen twee testlocaties waar de ultramoderne experimentele communicatie-infrastructuur wordt aangelegd: The Green Village op de TU Delft Campus en Unmanned Valley op het voormalige militaire vliegkamp Valkenburg bij Katwijk. Dit zijn beide ‘regelluwe’ proeftuinen, wat het mogelijk maakt om innovaties op het gebied van het Internet of Things snel te kunnen doorontwikkelen. Daarnaast wordt er een mobiele testopstelling gebouwd, die kan worden gebruikt voor testen bij bedrijven, maar ook bij andere fieldlabs, zoals RoboHouse.

Krachten bundelen
“Het unieke van het Do IoT Fieldlab is dat we niet alleen de technische, wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van het Internet of Things kunnen oplossen en een omgeving creëren waar bedrijven innovatieve IoT-toepassingen kunnen testen, maar dat we met onze mobiele testopstelling ook andere fieldlabs en partners kunnen bedienen en zo onze krachten kunnen bundelen”, zegt programmamanager Lenneke de Voogd van de TU Delft.

“Het Internet of Things is namelijk een technologie die een grote impact zal hebben op tal van terreinen: robotica, gezondheidszorg, logistiek, luchtvaart en smart cities, om er een paar te noemen”, aldus De Voogd.

Zelfrijdende auto’s
Bij het Internet of Things (IoT) wisselen grote aantallen apparaten informatie uit via een draadloos netwerk, wat vraagt om zeer snelle verbindingen met een hoge betrouwbaarheid en korte reactietijd. 5G, de nieuwe generatie mobiele communicatienetwerken, biedt deze mogelijkheid. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat chirurgen op afstand een operatie kunnen uitvoeren met een robotarm. Ook zelfrijdende auto’s hebben 5G nodig om in een drukke straat met hun omgeving te communiceren.

Wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek profiteert ook van het nieuwe fieldlab. “Hoe veilig, betrouwbaar en energiezuinig is IoT eigenlijk en wat komt er na 5G? Aan de TU Delft werken tal van onderzoekers aan dergelijke vraagstukken en het Do IoT Fieldlab biedt ook voor hen een unieke mogelijkheid om ontwikkelde theorie in de praktijk te toetsen. Daarvoor creëren we, naast de innovatieomgeving met ultramoderne communicatie-infrastructuur, ook een onderzoeksomgeving” vertelt wetenschappelijk directeur Fernando Kuipers van de TU Delft.

“Wanneer oplossingen uit die onderzoeksomgeving betrouwbaar zijn gebleken, kunnen ze worden toegepast in de innovatieomgeving, waardoor die, in deze tijden waarin technologie zo snel verandert, ultramodern blijft.”

Werkgelegenheid
De technische infrastructuur is naar verwachting dit najaar gereed. Do IoT Fieldlab verwacht de komende drie jaar zo’n veertig projecten uit te voeren. Dat leidt niet alleen tot nieuwe producten en toepassingen op het gebied van Internet of Things, maar ook tot een toename van werkgelegenheid en bedrijvigheid in de vorm van startups en scaleups die met de nieuwe technologie aan de slag gaan.

Digitale innovatie
Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra van de provincie Zuid-Holland: “In Zuid-Holland zijn er veel initiatieven op het gebied van digitale innovatie. En dat is goed ook, want digitalisering zal onze huidige productieprocessen of verdienmodellen gaan veranderen. Daar moeten we op voorbereid zijn. Samenwerking tussen praktijk, onderzoek en overheid is daarbij van groot belang. Dit gebeurt binnen dit fieldlab. Bovendien kunnen innovaties hier in de praktijk worden getest. Heel waardevol om te kunnen experimenteren. Met de aanleg van de technische infrastructuur komt dit weer een stap dichterbij.”

Deze week is bekend geworden dat de Europese Unie 1,5 miljoen euro bijdraagt via het programma ‘Kansen voor West’. Het totale project heeft een looptijd van drie jaar en kost 3 miljoen euro. Het Do IoT Fieldlab is opgericht door de provincie Zuid-Holland, TNO, gemeente Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Katwijk, Holland Rijnland en de TU Delft. Bij het Kansen voor West-programma zijn verder SURF, MCS, BTG, The Green Village, Unmanned Valley Valkenburg, RoboValley en het Mobility Innovation Centre Delft betrokken.

Webinar
Meer weten? Op 10 september organiseert BTG/TGG samen met de TU Delft en de EFRO-partners een webinar over het Do IoT Fieldlab en de mogelijkheden op het gebied van 5G en IoT.