De gemeente Delft zet zich in voor de verdere groei van het kennisecosysteem in Delft. Het is onze ambitie om jonge en groeiende innoverende bedrijven de omgeving en de middelen te bieden om sneller te groeien. Digitalisering is daarbij een zeer relevant thema. Het Do IoT Fieldlab biedt een omgeving waarin bedrijven kunnen testen en experimenteren met innovatieve digitale producten. Deze testomgeving zal hen in staat stellen hun producten verder te ontwikkelen en sneller op de markt te brengen. Bovendien biedt het fieldlab uitstekende netwerkkansen, wat tot meer ontmoetingen kan leiden.