Through the internet looking glass

Fernando Kuipers, hoogleraar TU Delft en tevens wetenschappelijk directeur van het Do IoT Fieldlab heeft gisteren zijn intreerede, getiteld ‘Through the internet looking glass’, uitgesproken. Sinds augustus 2021 is Fernando Kuipers aangesteld als hoogleraar Internet Science bij de faculteit EWI, waar hij sinds 2000 werkt. Zijn onderzoek richt zich op het analyseren en verbeteren van internet- en communicatie-infrastructuren. In zijn intreerede – de eerste oratie waarin een professor zijn ambt aanvaardt, zich presenteert aan de community en vertelt over de invulling van zijn leerstoel – reflecteert hij op zijn werk, het onderzoek en de huidige staat van het internet.

Maar wat houdt het pad naar hoogleraar eigenlijk in? “Het heeft te maken met hoe je onderwijs geeft, publicaties verzorgt, hoe je wordt gezien in het veld en door je ‘peers’. Hoe meer leiderschap je toont en verantwoordelijkheid je neemt, des te verder ontwikkel je je in dit proces.” De ambitie om in de academische wereld verder te gaan werd tijdens zijn studie duidelijk. En de TU Delft wereld beviel goed: ’Na mijn promotie kon ik meteen universitair docent worden en heb ik eigenlijk het stapje van post-doc die de meesten nemen, overgeslagen. Toch vind ik het belangrijk dat je ook buiten je eigen universiteit rondkijkt. Die ervaring heb ik via sabbaticals opgedaan, onder andere in 2009 bij Technion in Israel met Prof. Ariel Orda en in 2016 aan Columbia University in New York, bij Prof. Gil Zussman.’

Versmelting van werelden

De titel ‘Through the internet looking glass’ is een verwijzing naar het boek ‘Through the looking glass’ van Lewis Caroll;  een vervolg op het eerdere boek ‘Alice’s adventures in Wonderland’. In dit vervolgverhaal komt Alice in een andere wereld terecht nadat zij door een spiegel stapt en beleeft zij allerlei avonturen. “Het boek staat niet in mijn top tien-lijstje, maar ik vond het wel leuk om er een creatieve draai aan te geven en tegelijkertijd zo’n boektitel ook functioneel te kunnen inzetten.” Net als Alice, hebben ook wij toegang tot een andere (virtuele) wereld – het internet – met onze computers en smartphones als een ‘looking glass’. Fernando stelt dat deze twee werelden, de virtuele en fysieke, versmolten raken. Momenteel is het overbrengen van beeld en geluid heel gewoon. Met Virtual Reality wordt hier een 3D-dimensie aan toegevoegd. Een volgende stap is het overbrengen van tast en reukzin via het internet. Het onderzoek en de ontwikkeling van innovaties op dit vlak zijn in volle gang.

Enorme gevolgen

Het veilig en beschikbaar houden van data en netwerken wordt steeds belangrijker. “We zijn geneigd om heel veel aandacht te besteden aan hacks of een andere kwaadaardige opzet, maar de kans op een menselijke fout is vele malen hoger”, aldus Fernando. Hij schetst dat een minimale, menselijke fout enorme gevolgen kan hebben. Zo kan een landelijk netwerk platgaan, kan de bereikbaarheid van hulpdiensten, of andere essentiële voorzieningen in het geding zijn. Naast het per ongeluk veroorzaken van een grote storing, zijn robuuste netwerken ook belangrijk in geval van een calamiteit. Denk hierbij aan een natuurramp of een ramp. Hier zijn wereldwijd nog geen eenduidige systemen voor ontwikkeld, die uitval voorkomen.

Maar een ‘looking glass’ kun je ook zien als een vergrootglas: voor het meten en bestuderen van het internet hebben Fernando en zijn team software ontwikkeld die het netwerk in staat stelt zichzelf aan te passen aan wat er in het netwerk gebeurt. Reflecterend op de huidige staat van het internet, is er volgens hem ruimte voor verbetering qua transparantie in hoe data wordt afgehandeld en hoe protocollen en algoritmes interageren. Dit is ook waarom het oprichten van samenwerkingsverbanden, zoals het Do IoT Fieldlab, belangrijk is voor hem: “ik geloof heel erg in samenwerken. Ook buiten de grenzen van de universiteiten. De complexiteit waar we nu mee te maken hebben, kun je het beste met een interdisciplinair team aanpakken”.

Demo’s

Na de intreerede genoten de bezoekers van de hightech demo’s, verzorgd door wetenschappers van de TU Delft en bedrijven. Sommige met werkende prototypes, andere met modellen: alle innovaties zijn in een zeker stadium van ontwikkeling, met als doel toekomstige diensten te creëren die bijdragen aan een betere, duurzamere en veiligere samenleving. Met hulp van Do IoT Fieldlab’s partner MCS was een mobiele 5G-kit operationeel om de extreem lage vertraging (latency) en hoge bandbreedte in dataoverdracht te demonstreren.

Meer informatie

Voor meer informatie en publicaties, bekijk de opname van de inauguratie en zie de website van Fernando Kuipers.