InnovationQuarter is de regionale economische ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Rotterdam-Den Haag. InnovationQuarter financiert innovatieve en snelgroeiende bedrijven, begeleidt internationale bedrijven bij het vestigen in de regio Rotterdam-Den Haag en faciliteert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Zo werkt InnovationQuarter samen met het bedrijfsleven om de regio Groot-Rotterdam Den Haag te helpen ontwikkelen tot een van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Om onze missie te verwezenlijken, richten onze teams zich op drie kernactiviteiten: Internationalisering, investeringen en innovatie. Onze samenwerking met Do IoT heeft vooral betrekking op onze Innovatie-activiteiten, waarbij InnovationQuarter de (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden faciliteert. De leden van ons Business Development-team fungeren als onafhankelijke procesregisseurs die kennis en expertise leveren en netwerkmogelijkheden faciliteren. Bij het vervullen van deze rol staan wij voortdurend in contact met grote ondernemingen, aanstormende technologiebedrijven en kennisinstellingen. Wij blijven op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en vertalen deze in ideeën voor innovaties. Een belangrijke toegevoegde waarde van Business Development ligt in de realisatie van sectoroverstijgende innovaties: het verbinden van innovatieve oplossingen met maatschappelijke impact uit verschillende sectoren.

We kunnen andere Do IoT-partnerbedrijven aan ons Investeringsteam koppelen. Als levenscyclusfinancier financiert InnovationQuarter bedrijven in verschillende cycli van hun groei als bedrijf. Wij halen hierbij onze investeringen uit drie fondsen: IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ:

  • IQCapital is een fonds van 80 miljoen euro dat investeert in innovatieve bedrijven in West-Nederland, van startups en scaleups tot volwassen mkb-bedrijven.
  • UNIIQ is een “proof-of-concept”-fonds van 22 miljoen euro dat is opgericht door het Erasmus MC, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en InnovationQuarter. Het helpt ondernemers de riskantste fase, van concept tot veelbelovend bedrijf, te overbruggen.
  • ENERGIIQ is een fonds van 35 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland dat bewezen innovaties op energiegebied die leiden tot CO2-reductie financiert en helpt te commercialiseren.