Het meest intelligente fietspad bevindt zich in Delft! Do IoT Fieldlab, MICD, TU Delft Campus en Plastic Road hebben de handen ineengeslagen om innovatieve ondergrondse sensortechniek te testen. Deze sensoren zijn volledig geïntegreerd in het wegdek waarover fietsers en voetgangers zich verplaatsen. Naast sensoren voor het monitoren van fietsers- en voetgangersstromen bevat Plastic Road as a Smart Road ook andere soorten sensoren waarmee de kwaliteit van het wegdek, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur en de gladheid worden gemeten. De combinatie van innovatieve sensoren en unieke metingen maken deze fietsstrook zo intelligent dat het in staat is zelf te ‘begrijpen’ hoe het wordt gebruikt.

Looptijd
Van november 2021 tot mei 2023

Partners (TU Delft)
MICD, TU Delft CEG, TU Delft EEMCS

Partners (overig)
PlasticRoad, MRDH, gemeente Delft, Argaleo, Asset.Insight, Bainisha, BG Engineering, Hyrde, Mobilty Sensing,Vialis

Outdoor Mobility Digital Twin

Alle gegevens die door de sensoren en andere gegevensbronnen worden gegenereerd, worden toegankelijk gemaakt via de zogenaamde Outdoor Mobility Digital Twin – een digitale 3D-kopie van de TU Delft Campus. Het systeem maakt het mogelijk het openbaar vervoer op de campus van de TU Delft in real time te volgen. Elke minuut worden ook het aantal auto’s, fietsen en voetgangers in kaart gebracht, evenals hun snelheid en rijrichting. Ondersteund door kunstmatige intelligentie worden zowel korte- als langetermijnprognoses van de vervoersstromen op de campus opgesteld. Inzicht in alle verplaatsingen op de TU Delft Campus, een kleine stad op zich, is zeer relevant voor duurzame mobiliteitsoplossingen en de bereikbaarheid van de steden van de toekomst.

Bouw

Het slimme fietspad is in totaal 25 meter lang, maar voor het gezamenlijk onderzoek is de lengte van het fietspad eigenlijk niet zo belangrijk. Waar het echt om gaat is de ultramoderne, slimme functionaliteit die is ingebouwd onder het wegdek en alle slimme sensoren boven de grond. Samen zijn deze functionaliteiten en sensoren cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Plastic Road en verschaffen ze gedetailleerde inzichten in het mobiliteitsgedrag van voetgangers en fietsers.

Lenneke de Voogd-Claessen, programmamanager van Do IoT: ”Hoe presteren de verschillende sensoren onderling, hoe goed is de connectiviteit en welke sensoren zijn het meest geschikt voor bepaalde situaties? Dankzij onze brede samenwerking, met onder meer startups, bedrijven, fieldlabs en onderzoekers, levert dit project inzichten op waarmee we baanbrekende innovaties op het gebied van slimme mobiliteit kunnen versnellen.”

Lees voor meer informatie over het fietspad, de sensoren en de informatie die wordt geregistreerd de privacyverklaring op de website van het Mobility Innovation Centre Delft.