5G voor bemonstering met drones

Bemonstering van vloeibare bulklading is een integraal onderdeel van het vervoer van vloeibare bulklading. Verzamelen, kwaliteitsanalyse en opslag van representatieve monsters is een manier om ongegronde beschuldigingen van ladingverontreiniging te voorkomen en tegen te gaan bij transporten van bijvoorbeeld chemicaliën, aardolieproducten, ruwe olie of vloeibare voedingsmiddelen. De bemonstering van vloeibare ladingen gebeurt zowel bij het laden als vóór het lossen in de haven van bestemming (bv. offshore op de ankerplaats van het schip). Momenteel zijn bij het verzamelen van vloeistofmonsters landmeters en loodsen betrokken en is het gebruik van boten en bestelwagens vereist.

In deze use-case wordt geanalyseerd hoe drones het proces van het nemen van monsters van vloeibare ladingen makkelijker en efficiënter kunnen maken (qua tijd en kosten). Hier kan 5G-connectiviteit worden gebruikt voor het bedienen en controle van de drones die buiten het gezichtsveld vliegen, en voor de overdracht van procesgegevens. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en capaciteit van het 5G-systeem zijn essentieel voor de implementatie van deze use case.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Relja Djapic, relja.djapic@tno.nl 

Partners: TNOHoogeschool RotterdamUnmanned Valley

Status: lopend