De laatste jaren zien we steeds meer veranderingen op het gebied van mobiliteit, zoals nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, elektrisch rijden, Mobility as a Service (MaaS), en zelfrijdende pendelbussen. De verwachtingen ten aanzien van deze innovaties zijn vaak hooggespannen en het gewenste tijdschema zeer optimistisch. Er zijn echter nog veel vragen rond deze nieuwe vormen van mobiliteit die we moeten beantwoorden om de kans op succes te optimaliseren.

Als Mobility Innovation Centre Delft (MICD) spelen we in op de problemen die ontstaan bij innovatie in mobiliteit door de drempel te verlagen. Dit doen we door een omgeving en faciliteiten te bieden waar bedrijven, overheden en wetenschappers gezamenlijk innovaties op het gebied van mobiliteit kunnen ontwikkelen, testen en evalueren en samen mogelijkheden voor opschaling kunnen onderzoeken. Dit biedt de kans om aan de hand van pilots een goed en volledig beeld te krijgen van de mogelijke impact die innovaties hebben op het verkeers- en vervoerssysteem, stadsplanning, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en inclusiviteit.