De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bestaat uit 23 gemeenten. Er wonen bijna 2,4 miljoen mensen en er zijn 1,3 miljoen banen, wat betekent dat wel 13,5% van de Nederlandse bevolking hier werkt. Samen zijn deze mensen goed voor 15% van het BNP. Alle steden en dorpen in deze regio hebben hun eigen identiteit, maar het doel van dit samenwerkingsverband is om de economische positie van de gehele regio te versterken.

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het revitaliseren van de economie en verbeteren van de bereikbaarheid. Naarmate er nieuwe bewoners naar de regio trekken, zijn er ook meer woningen en werkplekken nodig, maar verdere groei is alleen mogelijk als verstedelijking, openbaar vervoer en fietspaden goed op elkaar worden afgestemd. Zo manier werken wij aan de ruimtelijk-economische versterking van de gehele metropoolregio

Goede digitale toegankelijkheid is belangrijk voor economische innovatie en groei. Snel internet is nodig voor autonome voertuigen, drones, robots en toepassingen in de gezondheidszorg en de industrie. De metropoolregio presteert op al deze vlakken al goed, maar om verdere verbetering na te streven, bundelen bedrijven en gemeenten hun kennis. Met Living Lab Scheveningen en het Do IoT Fieldlab Zuid-Holland in Delft hebben zij testlabs voor 5G in de regio gecreëerd. De aanwezigheid van snelle digitale netwerken maakt het voor bedrijven interessanter om zich hier te vestigen.