ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen met de nieuwste communicatietechnologie innovaties rondom het spoor testen en innoveren. Hiervoor hebben zij het Rail Fieldlab 5G opgericht. Do IoT Fieldlab draagt bij aan deze samenwerking met expertise en praktijkervaring vanuit ons eigen fieldlab.

Duur

September 2023 – September 2025

Partners (Tu Delft)

Do IoT Fieldlab, TU Delft

Partners (andere)

TNO en MCS

In samenwerking met

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS

Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan verstedelijking, klimaatverandering en vergrijzing. Goed openbaar vervoer kan een grote rol spele en in het aanpakken van deze opgaven. Hiervoor moet er wel slimmer, efficiënter en goedkoper gewerkt gaan worden. Om dit mogelijk te maken is er innovatie nodig op en rondom het spoor.

5G wordt gezien als een belangrijke technologie die op diverse vlakken potentie biedt om mee te innoveren. De inzet van 5G-technologie maakt het mogelijk om meerdere apparaten aan te sluiten, biedt meer bandbreedte, heeft een lagere latency (vertraging) en hogere betrouwbaarheid dan 4G. Ook ‘slicing’ – het reserveren van een bepaald deel van de capaciteit voor een gebruikersgroep –  behoort tot de mogelijkheden. Deze nieuwe communicatietechnologie wordt essentieel voor de spoorsector, met verbeterde communicatie tussen treinen en controlecentra en real-time monitoring van treinen en de spoorinfrastructuur.

Een gezamenlijk initiatief van Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS werken al langer samen om innovaties te versnellen. Het Railcenter in Amersfoort is dé plek waar (toekomstige) spoorprofessionals samen komen.  Railcenter werkt nauw samen met partners als ingenieursbureaus, spooraannemers, en onderzoek- en kennisinstituten. Bij Railcenter kunnen zij gezamenlijk technologische en operationele vraagstukken in hun complete samenhang

bestuderen. Zo werken zij samen aan de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden, innovaties en kennis. Daarbij willen zij gebruik maken van een state-of-the-art infrastructuur.

Het ‘Rail fieldlab 5G’ is gevestigd in het Railcenter en biedt een dynamische testomgeving voor de spoorindustrie. Hier kunnen de partijen experimenteren en testen met een private en volledige 5G-verbinding.

Het fieldlab fungeert ook als een gemeenschappelijke ruimte voor inspiratie en kennisuitwisseling, onder andere tijdens demodagen. Hier bundelen spoorbedrijven, onderzoekers, startups en studenten hun krachten voor diverse toepassingen van 5G in de spoorwereld. Zo krijgt innovatie op het spoor een nieuwe dimensie, met 5G als drijvende kracht voor vooruitgang en duurzame oplossingen.