Subsidie-
mogelijkheden

Uw plan om te innoveren met 5G-technologie kan financiële steun krijgen!

Subsidie voor 5G innovatie

Wilt u innoveren met digitale toepassingen en 5G-connectiviteit? Dan kan het Do IoT Fieldlab u helpen!

Wij ondersteunen MKB bedrijven op weg naar 5G innovaties en kunnen u helpen met:

  • Advies over subsidie
  • Aanvragen van subsidie
  • In contact brengen met partijen die u helpen

Subsidie

Wie binnen de provincie Zuid-Holland wil innoveren, kan subsidie aanvragen. DoIoT Fieldlab richt zich op het samenbrengen van ondernemers, overheden en de wetenschappers van de TU Delft en TNO. De Europese Unie stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en testen van prototypes van nieuwe digitale toepassingen met behulp van 5G. Er gelden uiteraard wel voorwaarden. Onze experts kennen alle ins en outs van de subsidieregeling èn van 5G. Heeft u nog nooit subsidie aangevraagd? Daar kunnen wij u bij helpen!

Typen subsidies

De subsidie is een financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Do IoT Fieldlab. Afhankelijk van het stadium van uw idee of product, zijn er drie soorten subsidies. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Haalbaarheid: u wilt onderzoek doen naar de naar de technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie-idee.
Vergoeding: maximaal 90% van de kosten van DoIoT fieldlab, maximaal € 10.000.

Pilot: u wilt een innovatie in de praktijk testen en vallideren.
Funding: maximaal 80% van de van DoIoT fieldlab, maximaal € 25.000.

Pilot Plus: u wilt een prototype ontwikkelen en testen.
Funding: maximaal 90% van de van DoIoT fieldlab, maximaal € 25.000 èn 50% van de kosten die de TU Delft factureert voor het prototype, maximaal € 25.000.

U bent nu nog een paar stappen verwijderd van financiering. Bekijk het schema!

Achtergrondinformatie

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de site van Kansen for West.

Contact

Hoe kunnen wij u helpen bij het verkennen van 5G? Neem contact op met programmamanager Lenneke de Voogd. Zij bespreekt graag de mogelijkheden voor financiering met u.

Partners in 5G innovatie in Zuid-Holland: