Het toepassen van nieuwe technologie in traditionele bedrijfstakken klinkt interessant, maar is nog niet vanzelfsprekend. Zo zijn draadloze verbindingen in een omgeving met veel metaal vaak moeilijk tot stand te brengen: het signaal weerkaatst letterlijk alle kanten op. Reden te meer om met 5G te testen: in theorie zou 5G goed moeten werken, daar waar Wifi of Bluetooth het qua bereik af laten weten.

Als vaste Do IoT Fieldlab partner helpt MCS complexe techniek toegankelijk te maken. Commercieel directeur Bas Piek blikt terug op een van de eerste experimenten met de mobiele 5G kit van MCS. “We waren heel benieuwd hoe 5G zich zou gedragen bij een chemische fabriek. Overal opslagtanks, buizen en grote obstakels. Nobian bracht een use case aan, om te onderzoeken of 5G van pas kan komen voor storingsmonteurs”.

De mobiele 5G kit van MCS biedt een goede aanvulling op de vaste installaties van Do IoT Fieldlab. Voor experimenten met robots of een applicatie op een laptop, is het voor een testteam prima te doen om in Delft een onderzoek te starten. Maar bij een fabriek of andere omgeving met vaste installaties, moet je echt ter plekke aan de slag. Toen het onderzoek in 2021 startte, was er nog veel minder bekend over 5G dan nu. Aan de hand van simulaties en de specificaties van de 5G apparatuur, berekenden de MCS-experts wat er nodig was om een stabiel 5G-netwerk op te bouwen.

Altijd een praktijktest

“We begonnen met het netwerk opzetten. Al gauw bleken we met twee zenders al een prima dekking te hebben. De verwachting was dat we minimaal het dubbele nodig zouden hebben. Dit was een enorme eye-opener! Zo zie je maar dat je echt altijd een praktijktest moet doen. Theoretische modellen zijn heel nuttig en helpen ons dingen in kaart te brengen, maar bij nieuwe technologie leren wij in de praktijk pas wat er daadwerkelijk nodig is”, stelt Bas. Sowieso vond hij de fabrieksomgeving indrukwekkend. “We zijn overal door de fabriek gaan lopen. Monteurs komen juist ook op plekken achter de schermen, waar machines staan die een proces aansturen. Wat een omgeving! Heel knap hoe zo’n buizenstelsel in elkaar zit. In ieder hoekje moet er perfecte dekking zijn van het netwerk. Zeker bij een storing. Dan is een betrouwbare en snelle verbinding essentieel.” De 5G-verbinding voldeed aan wat Nobian nodig heeft. MCS plaatste ook een 5G-router, die een Wifi-signaal kon genereren. Zo was de combinatie van de oude techniek op een nieuw netwerk heel bruikbaar: het team kreeg de benodigde applicatie draaiend en stabiel.

Met creativiteit en inventiviteit werkten MCS en Nobian verder aan de volgende stap: wat als een monteur op afstand mee kan kijken via VR (Virtual Reality)? Dit kan goed van pas komen bij een storing met potentieel gevaar en waarbij de tijd dringt. Bas: “Ook hiermee hebben we getest. De ene monteur staat ter plekke en een andere monteur kan op afstand, dus overal ter wereld, real-time meekijken. Met zijn tweeën nemen ze scenario’s door en kunnen ze een storing verhelpen. Geen gepruts met videobellen waarbij je het niet goed kunt zien en maar 1 hand vrij hebt. Met de 5G- en VR-combinatie kun je gefocust en met beide handen direct aan de slag. Maar VR kan ook goed bijdragen aan het opleiden van personeel. Een trainee kan bijvoorbeeld ‘instappen’, meekijken en leren van een storing die bijvoorbeeld zelden voorkomt. Voor de grote industrie is dit heel waardevol. Zeker nu we weten dat de benodigde investering voor een 5G-netwerk erg meevalt. Je kunt een prima netwerk bouwen zonder dat je de boel volhangt. Al blijft het natuurlijk maatwerk: elke omgeving en elke fabriek is anders. We nemen nog wel de standaardwaardes van de fabrikant als uitgangspunt, maar kijken ter plekke hoe we het netwerk zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.”