Fascinatie voor wetenschap, design en techniek is wat de meer dan 27.000 studenten en 6.000 medewerkers van de TU Delft drijft. De TU Delft is de oudste en grootste technische universiteit van Nederland, die steevast hoog staat aangeschreven op het gebied van engineering, technologie, onderwijs en onderzoek.

Aan de TU Delft werken verschillende disciplines en faculteiten aan innovaties op het gebied Internet of Things. Alle disciplines zijn gebundeld in het Delft on Internet of Things (Do IoT) initiatief. Dit maakt onderzoek en experimenten in de praktijk met state-of-the-art IoT-technologie mogelijk. De TU Delft heeft samen met publiek-private partners Do IoT Fieldlab opgericht om bedrijven, wetenschappers, overheden en kennisinstellingen te stimuleren en te faciliteren om samen te werken aan radicale innovatie op het gebied van 5G en IoT. Het koppelen van fundamenteel onderzoek aan mogelijke toepassingen in realistische praktijkomgevingen zorgt ervoor dat deze innovaties sneller de samenleving kunnen bereiken.

Het beheer van het Do IoT Fieldlab wordt uitgevoerd door de TU Delft.

Voor meer informatie: www.tudelft.nl/iot