TokenMe is een draadloze oplossing voor de bouwsector. De technologie van TokenMe maakt online monitoring van bouwwerkzaamheden, werknemers en omgevingsdetails mogelijk. Het doel? Het verbeteren van de veiligheid op de bouwplaats en het voorkomen van vertragingen in grote projecten.

Duur

Oktober– december 2023

Partners (TU Delft)

Do IoT Fieldlab, TU Delft, RoboHouse en The Green Village

Partners (andere)

TokenMe, TNO, MCS, SURF en Unmanned Valley

Tokens en ankers

TokenMe maakt gebruik van zenders en ontvangers. De zenders zijn de tokens, een klein kastje dat de werknemers dragen. De ontvangers zijn de ankers. Deze zijn zijn verspreid over de bouwplaats en communiceren draadloos communiceren met alle tokens binnen hun bereik. Dit systeem monitort niet alleen waar alle bouwvakkers zijn, maar ook een reeks parameters in de omgeving. Denk hierbij aan de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, luchtkwaliteit, geluid, licht, beweging en trillingen. Daarnaast ook omstandigheden als brand of gas. De verzamelde data wordt veilig naar de cloud gestuurd, waar alle ankerdata samenkomt in een online dashboard. Hier wordt een overzicht gepresenteerd van alle aanwezige werknemers binnen verschillende sectoren op de bouwplaats.

5G-verkenning

TokenMe wil testen wat de mogelijkheden zijn van 5G. Naar verwachting is de verbinding zo goed, dat er minder ontvangstapparaatjes (ankers) op de bouwplaats nodig zijn. Ook zou het signaal beter werken in betonnen gebouwen dan de traditionele draadloze verbindingen en is de verwachting dat de batterijen van de tokens en ankers langer meegaan. Dit is een belangrijk aspect op het gebied van duurzaamheid.

Om de mogelijkheden van 5G te onderzoeken en de daadwerkelijke waarden vast te stellen gebruikt TokenMe de Do IoT Fieldlab 5G-testfaciliteit bij Unmanned Valley in Katwijk. De onderzoeksgroep meet hoe sterk het signaal is op verschillende plekken. Deze metingen helpen om de beste locaties te bepalen voor de ankers die de gegevens van de tokens verwerken.