Wiebke Toussaint, promovenda van begeleiders Aaron Ding en Marijn Janssen, heeft de tweede prijs gewonnen in de EdgeX Foundry Ideation Challenge voor haar toepassing op het gebied van het privacy-bestendig bijhouden van bezetting in zorginstellingen. Het doel van de uitdaging was om te innoveren en met ideeën te komen over het gebruik van het EdgeX platform in apparaat- en domeinoverstijgende use-cases.

Over het concept

In landen met beperkte middelen, worden patiëntbezoeken vaak niet digitaal geregistreerd en kunnen deze gegevens dus niet op week-, dag- of uurbasis worden vergeleken om personeel en middelen optimaal toe te wijzen. Zelfs als patiëntbezoeken nauwkeurig met de hand werden vastgelegd, zou er geen rekening worden gehouden met patiënten die moesten wachten en uiteindelijk zonder behandeling weer naar huis zijn gegaan. Het bijhouden van de bezetting van de klinieken is dus belangrijk om inzicht te krijgen in de capaciteit van het zorgstelsel, waarna deze informatie ook kan worden gebruikt om planningsbesluiten op lokaal en nationaal niveau te verbeteren. Camera’s en geautomatiseerde beeldverwerking zijn veelbelovende technologieën voor deze toepassing. Een bezoek aan een zorginstelling kan echter gevoelig liggen en vertrouwelijke informatie onthullen over patiënten, die erop vertrouwen dat hun bezoek aan de kliniek en hun identiteit niet aan een derde worden bekendgemaakt. Het gebruik van videobeelden voor capaciteitsbewaking in de gezondheidszorg is daarmee dus alleen mogelijk als patiënten anoniem kunnen blijven en persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard. Het versturen van videogegevens naar de cloud brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en zorgt ervoor dat patiënten controle verliezen over hun persoonsgegevens. Door gegevens lokaal aan de netwerkrand te verwerken, kunnen unieke patiëntenbezoeken en de bezetting van de kliniek in real-time nauwkeurig worden bijgehouden, zonder dat beeldgegevens van patiënten naar de cloud hoeven te worden gestuurd.

Over EdgeX Foundry

EdgeX Foundry™ is een zeer flexibel open-source softwareraamwerk dat heterogene apparaten en applicaties samen laat werken aan de IoT Edge. Het project wordt gehost door de Linux Foundation, die bouwt aan een gemeenschappelijk open platform voor IoT edge-computing met LF Edge. LF Edge is een overkoepelende organisatie die werkt aan het opzetten van open, interoperabele raamwerken voor edge-computing, onafhankelijk van hardware, silicium, cloud of besturingssysteem. Lees meer over de EdgeX Foundry Ideation Challenge.