Binnen SURF, de samenwerkingsorganisatie voor ICT in het Nederlandse onderwijs en onderzoek, werken instellingen samen aan ICT-voorzieningen en -innovatie om de kansen die digitalisering biedt volledig te benutten. De leden van de SURF-coöperatie, bestaande uit universiteiten, hogescholen, MBO-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen, werken samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen en te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door te blijven innoveren.

Momenteel is een van de aandachtsgebieden de slimme campus van de universiteit van Delft. In de pilot met de slimme campus onderzoeken we hoe we gebouwen de juiste randvoorwaarden kunnen laten scheppen voor onderwijs en onderzoek, op basis van gegevens die automatisch via sensoren worden verzameld. Daartoe werken we aan een geavanceerd, veilig en toekomstbestendig draadloos IoT-netwerk en een data-infrastructuur die personen, apparaten en onderzoeksapparatuur met elkaar verbindt. Voor 5G gaan we bijvoorbeeld onderzoeken welke IoT-toepassingen het best kunnen worden gebruikt voor indoorcommunicatie.

Uitgangspunt is het huidige platform voor gegevensverwerking en -beheer in The Green Village. Het Green Village Data Platform is een open-source platform voor het opslaan, bijhouden, visualiseren en delen van sensorgegevens van The Green Village. Het platform aggregeert real-time datastromen van de verschillende projecten en maakt deze beschikbaar voor vele gebruikers en toepassingen in een gecontroleerde en veilige omgeving. Nieuwe projecten kunnen snel en met een minimum aan handelingen op het platform worden aangesloten, zodat ze snel nieuwe gegevens kunnen opzoeken en delen. SURF heeft dit platform op basis van open-source bibliotheken en tools, en het wordt ingezet als een storingsbestendige, zeer beschikbare dienst op een Kubernetes-cluster dat intern draait bij SURF.

In de nabije toekomst zal een link worden gelegd naar de geavanceerde computing-faciliteiten van SURF: High-Performance Computing, Supercomputing, Cloud- en Edge-Computing, A.I. en Machine Learning.

SURF wil een toekomstbestendige digitale omgeving ontwikkelen die het verzamelen, delen en gebruiken van data mogelijk maakt om een slimmere campus te creëren ter ondersteuning van onderzoek, onderwijs en publiek-private initiatieven (valorisatie). Binnen dit project experimenteren we met verschillende draadloze technieken zoals LoRa, LTE-M, NB-IoT, en digitale toepassingen zoals mobiele edge-computing.

Het huidige Green Village-dataplatform wordt opgeschaald en zal de 5G IoT-projecten toegang geven tot de gegevens, applicaties en diensten en computerfaciliteiten van SURF, waaronder publieke clouddiensten.