The Green Village is een Fieldlab voor duurzame innovatie. Voor een duurzame toekomst hebben we innovatieve ideeën en nieuwe methoden en technieken nodig.  The Green Village is een plek waar mensen kunnen wonen, werken en leren zonder rekening te hoeven houden met een wirwar aan wet- en regelgeving. Door technische, bedrijfsmatige, maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen aan te gaan, helpt The Green Village innovatieve partijen versneld de stap te zetten van de theorie naar de praktijk. Onderzoekers, studenten, startups, ondernemers en overheidsinstanties werken hier aan innovatieve uitdagingen van vandaag en morgen binnen de volgende drie thema’s: duurzaam bouwen en renoveren, het energiesysteem van de toekomst en klimaatbestendige steden.

The Green Village is een heuse leergemeenschap die de schakel vormt tussen onderzoek, werk, innovatie en leren en daarmee een belangrijke factor is in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Wij faciliteren masterclasses, workshops, rondleidingen, opleidingen en omscholing.

Innovaties binnen elk thema kunnen worden getest op de bestaande ultramoderne infrastructuur. In The Green Village vind je bewoonde huizen, kantoorgebouwen, straten en waterstof-, gelijkspannings- en warmtenetwerken. Alles is ontworpen met het oog op de gemakkelijke integratie en implementatie van innovaties. De eindgebruikers en bewoners in The Green Village houden je scherp en na een testperiode ben je écht klaar voor de volgende stap naar implementatie en opschaling.

Aangezien ICT een steeds grotere rol speelt op het gebied van water, energie en de bouw, is de interactie tussen deze domeinen belangrijker dan ooit. Je weet misschien wel dat je techniek op papier werkt, maar wat gebeurt er als je het in de praktijk toe gaat passen? The Green Village biedt een proeftuin voor duurzame innovatie waar je geen rekening hoeft te houden met alle wet- en regelgeving. Hier kunnen ondernemers en onderzoekers hun innovatie testen, mogelijke knelpunten opsporen en aanpakken, en gebruik maken van een pilotlocatie. Door aandacht te besteden aan de technische, bedrijfsmatige, maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen, helpen wij innovatieve partijen sneller de stap te zetten van theorie naar praktijk.

Do IoT Fieldlab 5G test-locatie

The Green Village

The Green Village
Van den Broekweg 4
2628 CR Delft
The Netherlands