The Green Village is een fieldlab voor duurzame innovatie, gevestigd op de TU Delft Campus. Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe toepasbare methoden en technieken. Kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden en burgers kunnen hier hun duurzame innovaties onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren. In dit fieldlab staan bewoonde huizen, kantoorgebouwen, straten en waterstof-, gelijkspannings- en warmtenetwerken. The Green Village richt zich op drie thema’s: duurzaam bouwen en renoveren, toekomstig energiesysteem en klimaatadaptieve stad.

Voor meer informatie: www.thegreenvillage.org

Do IoT Fieldlab 5G test-locatie

The Green Village

The Green Village
Van den Broekweg 4
2628 CR Delft
The Netherlands