Unmanned Valley is een Fieldlab voor sensortechnologieën en -toepassingen. Het is de ideale plek voor startups, scaleups, gevestigde bedrijven, kennisinstellingen en overheden om drones en andere sensorgebaseerde innovaties te onderzoeken, ontwikkelen en testen. Unmanned Valley heeft tot doel kennis uit de gehele waardeketen samen te brengen en anderen te helpen innovatie op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren te versnellen, te groeien en het voortouw te nemen in de Europese industrie. Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor de hightechsector.

Unmanned Valley is uniek in Nederland. Het luchtruim kan continu en flexibel worden gebruikt en een corridor naar zee maakt binnenkort BVLOS-operaties mogelijk (boven land en zee). Het fieldlab is gevestigd op de voormalige marinevliegbasis Valkenburg en ligt in het hart van de Nederlandse industrie voor onbemande vaartuigen. Umanned Valley ligt onder de rook van zowel Amsterdam Airport Schiphol als Rotterdam The Hague Airport en is daarmee goed bereikbaar voor internationale bezoekers en bedrijven.

Drones en andere sensorgestuurde systemen worden nu al gebruikt voor toepassingen die enkele jaren geleden nog toekomstmuziek waren. Door de voortdurende ontwikkeling en integratie van robotisering, kunstmatige intelligentie, big data, machine learning en het IoT neemt het aantal nuttige toepassingen snel toe. Het economisch en sociaal potentieel voor Nederland is enorm en om hier volledig van te profiteren, is het belangrijk dat de spelers in de waardeketen samenwerken en voor kruisbestuiving zorgen. Zo is het vanzelfsprekend dat Unmanned Valley en Do IoT hun krachten bundelen en startups, scaleups en anderen helpen om sneller te innoveren.

Unmanned Valley is een initiatief van de Technische Universiteit Delft en de gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse rijksoverheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de EU. Voor meer informatie: bezoek onze website (www.unmannedvalley.nl), volg Unmanned Valley op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/unmanned-valley/) of neem contact met ons op via info@unmannedvalley.nl

Do IoT Fieldlab 5G test-locatie

Unmanned Valley

Unmanned Valley

Marinevliegkamp 356

2236 ZZ  Valkenburg